نشر رومیزی

آموزش اصول Microsoft Project 2019 و Project Online Desktop در این دوره می‌آموزید چگونه برمایکروسافت پروجکت ، نرم افزار پیشرو در مدیریت پروژه، تسلط ...
Add to Wishlist
69,000 تومان