سیستم عاملها

سیستم عاملها
69,000 تومان
فراگیری کالی لینوکس (2016) کالی لینوکس، عطر و طعمی از لینوکس است که متخصصان هک دیجیتال و تسترهای نفوذی را هدف قرار داده است. این توزیع از سیستم عام...
Add to Wishlist
69,000 تومان